Yoğuşmalı Şohben

DAXOM UKDAX - 20BT 20 lt. Yoğuşmalı Hermetik Şofben 20 lt

DAXOM UKDAX – 20BT 20 lt. Yoğuşmalı Hermetik Şofben 20 lt

DAXOM UKDAX - 33BT 33 lt. Yoğuşmalı Hermetik Şofben

DAXOM UKDAX – 33BT 33 lt. Yoğuşmalı Hermetik Şofben